Τα συστήματα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού στις τράπεζες: πραγματική καταγραφή σε δυο τουλάχιστον καταστήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Τα συστήματα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού στις τράπεζες: πραγματική καταγραφή σε δυο τουλάχιστον καταστήματα

Λογγιζίδου, Αλεξάνδρα

Στην εργασία αυτή γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή σχετικά με τα συστήματα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού στις Τράπεζες. Είναι γνωστό ότι κάθε μορφής επιχειρήσεις λειτουργούν, αναπτύσσονται και μεγενθύνονται με την συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα. Κινητήρια δύναμη κάθε επιχείρησης είναι ο άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος προτού συνταχθεί στο ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης περνάει από μια διαδικασία αξιολόγησης. Τα διάφορα τεστ και οι τρόποι επιλογής προσωπικού βοηθάνε σε μεγάλο βαθμό στο να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση ώστε η επιχείρηση να πετύχει τους σκοπούς της, αφού το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης είναι ένα από τα σπουδαιότερα ενεργητικά της. Για κάθε επιχείρηση είναι πολύ σημαντικό να έχει το κατάλληλο προσωπικό σε κάθε θέση εργασίας. Ειδικότερα σε επιχειρήσεις όπως οι Τραπεζικές, που δραστηριοποιούνται ουσιαστικά στο χώρο της προσφοράς υπηρεσιών και πληροφορήσεως προς τους πελάτες τους, το να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό γίνεται συγκριτικό πλεονέκτημα. Στην οικονομία της γνώσεως του 21ου αιώνα, εκείνο που διαφοροποιεί τον κάθε οργανισμό δεν είναι ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός ή η τεχνολογία αλλά το εργατικό δυναμικό και οι διαδικασίες με τις οποίες αυτό διαμορφώνεται, μετατρέπεται σε στρατηγικό πλεονέκτημα και διατηρείται. Είναι γνωστό πως οι Ελληνικές Τράπεζες, συμβαδίζουν και με τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις, έχουν να επιδείξουν τα τελευταία είκοσι χρόνια μια συνεχή και αυξανόμενη δραστηριότητα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι εξελίξεις είναι συνεχείς και οι προκλήσεις μεγάλες. Οι Τράπεζες πρέπει συνέχεια να ανανεώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να παρακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας γιατί οι πελάτες γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Αξιολόγηση προσωπικού
Ανθρώπινο δυναμικό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.