Η είσοδος του management στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας: σύγκριση της λειτουργίας και αποτελεσματικότητάς τους: καταγραφή και προοπτικές της υπάρχουσας κατάστασης στο Γ.Ν.Ν. Κοζάνης "Μαμάτσειο"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η είσοδος του management στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας: σύγκριση της λειτουργίας και αποτελεσματικότητάς τους: καταγραφή και προοπτικές της υπάρχουσας κατάστασης στο Γ.Ν.Ν. Κοζάνης "Μαμάτσειο"

Νάσκου, Ευαγγελία
Κάτανα, Ιωάννα

Το όλο περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται η σημερινή επιχείρηση συνεχώς μεταβάλλεται και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός μάνατζερ αποτελεσματικού, οραματιστή και με βαθιά πίστη στις αρχές και τους κανόνες του μάνατζμεντ και της επιχείρησης στην οποία εργάζεται. Το μάνατζμεντ είναι διαχρονικό και η έννοιά του είναι πάρα πολύ παλιά. Το μόνο που αλλάζει είναι οι εποχές και η επιτυχία του μάνατζερ εξαρτάται από τη διορατικότητα και την ικανότητά του να προσαρμόζεται στην εποχή του. Πολλοί επιστήμονες το μελέτησαν και προσπάθησαν να διαχωρίσουν τις λειτουργίες και τα καθήκοντα που αποτελούν τον πυρήνα του. Στο χώρο της Υγείας υπάρχει το Νοσοκομειακό μάνατζμεντ και το μάνατζμεντ που αφορά τα Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα και ως εκ τούτου το καθένα εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς και συμφέροντα. Επίσης οι βαθμοί ελευθερίας και η ανάπτυξη των αρχών και εργαλείων του μάνατζμεντ είναι διαφορετικού στο Δημόσιο Νοσοκομείο από ότι στο Ιδιωτικό. Επομένως και τα κριτήρια επιτυχίας του μάνατζμεντ στο Δημόσιο και στο Ιδιωτικό Νοσοκομείο είναι διαφορετικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Νοσοκομεία - Διοίκηση και οργάνωση
Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.