Πολιτισμικές και εθνικές ομάδες στη Ελλάδα: η εργασιακή τους ένταξη: ο ρόλος στην οικονομική πορεία της χώρας: προβλήματα και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Πολιτισμικές και εθνικές ομάδες στη Ελλάδα: η εργασιακή τους ένταξη: ο ρόλος στην οικονομική πορεία της χώρας: προβλήματα και προοπτικές

Μαρνελάκης, Θεόδωρος

Το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι τόσο παλιό όσο και η ιστορία της ανθρωπότητας. Μετανάστες υπήρχαν ανέκαθεν, υπάρχουν σήμερα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Η οικονομική και η κοινωνική ιστορία γράφεται και από τους μετανάστες. Κάθε μετακίνηση ανθρώπων από τόπο σε τόπο προκαλούσε και εξακολουθεί να προκαλεί πάντοτε αλλαγές. Η ύπαρξη αλλοδαπών σε μία χώρα επηρεάζει σημαντικά την οικονομική και κοινωνική της διάρθρωση. Υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες επιχειρούν να μετρήσουν τις συνέπειες της μετανάστευσης στην χώρα υποδοχής. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί ένα σημαντικό αριθμό τόσο παράνομων όσο και νόμιμων μεταναστών. Έχει μετατραπεί από χώρα αποστολής μεταναστών σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης γίνεται μία προσπάθεια διερεύνησης των συνεπειών της μετανάστευσης στον ελλαδικό χώρο. Αν και η Ελλάδα δέχεται συνεχώς ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών, οι οποίοι εντάσσονται στην παραγωγική διαδικασία και επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, εντούτοις υπάρχουν ελάχιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με αυτούς και ελάχιστες μελέτες που διερευνούν τις επιπτώσεις τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Μετανάστες και μετανάστευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.