Εφαρμογή συστήματος HACCP στην παραγωγή εμφιαλωμένου νερού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Εφαρμογή συστήματος HACCP στην παραγωγή εμφιαλωμένου νερού

Ντουμουλιάκου, Αικατερίνη

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να δείξει στον αναγνώστη όλες τις ενέργειες και τα βήματα που ακολουθούνται για την διεκπεραίωση ενός σχεδίου HACCP στην παραγωγή εμφιαλωμένου νερού. Θα δούμε γενικότερα τους βασικούς κανόνες υγιεινής, τα οφέλη από την εφαρμογή τους, στη συνέχεια θα αναλύσουμε τις βασικές αρχές του HACCP, καθώς επίσης θα ερευνήσουμε τους εξοπλισμούς κτιρίων και προσωπικού. Αναφέρομαι στην προστασία της ασφάλειας των εμφιαλωμένων νερών ως πρώτη ύλη ως προς τις πηγές επιμόλυνσης του νερού, τις απαιτήσεις για την άντλησή του και την επεξεργασία του ως προς την εμφιάλωση. Τέλος όλους τους κίνδυνους από τους οποίους αποτελείται, το διάγραμμα ροής του νερού και τα κρίσιμα σημεία ελέγχου του.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ευρώπη
Νερό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.