Κάμψη - Στράντζα = Βending - Strandzha

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κάμψη - Στράντζα = Βending - Strandzha

Γερακούλης, Παναγιώτης

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την κατανόηση και την ανάλυση της έννοιας της κάμψης και της διαδικασίας στραντζαρίσματος. Η εργασία δομείτε από τέσσερα κεφάλαια στα οποία παρουσιάζονται βασικές ορολογίες των παραπάνω εννοιών. Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στον ορισμό της κάμψης και στην βασική ορολογία της, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται μορφές κάμψης με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της εννοίας της. Ακολουθεί η παρουσίαση των εργαλειομηχανών που χρησιμοποιούνται για την κάμψη και αναλύεται η αρχή λειτουργίας τους. Παράλληλα γίνεται αναφορά στα ειδή της κάμψης και στην συνεχεία αναλύονται οι δυνάμεις κάμψης που εφαρμόζονται και παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της κατεργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργαλειομηχανές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.