Διοίκηση ολικής ποιότητας και διαχείριση έργων: μια προσέγγιση της σημασίας της ολικής ποιότητας στη διαχείριση έργου = Total quality management and project management: a perspective of TQM in project management)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διοίκηση ολικής ποιότητας και διαχείριση έργων: μια προσέγγιση της σημασίας της ολικής ποιότητας στη διαχείριση έργου = Total quality management and project management: a perspective of TQM in project management)

Σαπαλίδου, Δήμητρα

Τα τελευταία χρόνια είναι εμφανές το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και μελετητών τόσο για τη σημασία της ποιότητας κατά τη διαχείριση ενός έργου, όσο και για την επιτυχή εφαρμογή και τα αποτελέσματα ενός προγράμματος ποιοτικής διαχείρισης έργου. Το ζήτημα που τίθεται, επομένως, είναι πως μπορεί να οριστεί και να διασφαλιστεί η ποιότητα στη διαχείριση ενός έργου, αλλά και η διερεύνηση πρωτοβουλιών σχετικά με την ποιοτική διαχείριση έργων. Τα παραπάνω μπορούν να διευθετηθούν με την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, μοντέλων αυτοαξιολόγησης και των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, οι οποίες θα μπορούν, εάν ενσωματωθούν στη συμπεριφορά, στην κουλτούρα και υποστηριχθούν από την ηγεσία της επιχείρησης, να δημιουργήσουν διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης για την επιχείρηση. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων της εργασίας με θέμα “Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Έργων: μια προσέγγιση της σημασίας της ολικής ποιότητας στη Διαχείριση έργου” ήταν αυτή του ερωτηματολογίου, το οποίο περιελάμβανε μία σειρά από βαθμονομημένες ερωτήσεις και καταστάσεις / δηλώσεις, οι οποίες είναι βασισμένες κατά κύριο λόγο στο μοντέλο του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (European Quality Award, EQA), το οποίο είναι δυναμικό και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές επιχειρήσεις. Η υιοθέτηση σύγχρονων μοντέλων διοίκησης μπορεί να προσδώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μια αποτελεσματικότερη και ποιοτικά αποδοτικότερη διαχείριση έργων. Η εφαρμογή τέτοιων μοντέλων δεν θα είχε καμιά αξία, εάν δεν γινόταν αποτίμηση των αποτελεσμάτων μέσω των παραμέτρων ενός ερωτηματολογίου, που βασίζεται στα κριτήρια ενός μοντέλου υπεροχής, όπως είναι αυτά του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (EQA). Βασικό συμπέρασμα του ερωτηματολογίου που αναπτύχθηκε, είναι ότι η ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή της φιλοσοφίας της ολικής ποιότητας σε μία επιχείρηση κατά τη διαχείριση ενός έργου στηρίζεται στην αποδοχή και την υποστήριξή της αρχικά από την ηγεσία της επιχείρησης, η οποία θα μεριμνήσει για τις απαραίτητες εκείνες διαδικασίες αλλαγής κουλτούρας και φιλοσοφίας σε ολόκληρη την επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση έργου
Διοίκηση ολικής ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.