Κοπή και συγκόλληση μετάλλων με λέιζερ = Laser cutting and laser welding of metals

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κοπή και συγκόλληση μετάλλων με λέιζερ = Laser cutting and laser welding of metals

Κωστόπουλος, Δημήτριος
Κουλίνας, Γεώργιος

Στην παρούσα πτυχιακή θα αναφερθούμε στον ρόλο του λέιζερ στην κατεργασία μετάλλων και συγκεκριμένα στην κοπή και συγκόλληση μετάλλων. Στο πρώτο και δεύτερο θα μιλήσουμε γενικά για τα λέιζερ , τις ιδιότητες τους τα χαρακτηριστικά τους, τις κατηγορίες λέιζερ και τις εφαρμογές τους. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε την κοπή μετάλλων με λέιζερ και θα γίνει σύγκριση με τις υπόλοιπες μεθόδους κοπής ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε την συγκόλληση μετάλλων με laser Τέλος θα παραθέσουμε κάποιους κανόνες και τρόπους προφύλαξης κατά τις παραπάνω διαδικασίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέταλλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.