Νικέλιο και κράματα νικελίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Νικέλιο και κράματα νικελίου

Ξανθίδης, Αλέξανδρος
Φουρδούνης, Θεόδωρος

Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι το νικέλιο και τα κράματα νικελίου. Σκοπός της είναι η θεωρητική προσέγγιση σε ότι αφορά το νικέλιο, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στη βαριά βιομηχανία της γης. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική εισαγωγή στο νικέλιο, τα χαρακτηριστικά του και τις ιδιότητες του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται το γεωλογικό περιβάλλον του νικελίου. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση αρκετών σημαντικών κραμάτων & υπερκραμάτων του νικελίου, για τις ιδιότητες τους και τη χρήση τους στη βιομηχανία και όχι μόνο. Το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει τη σύνθεση, τα κοιτάσματα και την εξόρυξη των μεταλλευμάτων του. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην παγκόσμια παραγωγή, κατανάλωση αλλά και χρηματική αξία του νικελίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέταλλα
Πετρώματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.