Το επιχειρηματικό περιβάλλον και οι προκλήσεις της στρατηγικής διοίκησης μεταφορών-logistics : η ανάλυση της ελληνικής αγοράς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το επιχειρηματικό περιβάλλον και οι προκλήσεις της στρατηγικής διοίκησης μεταφορών-logistics : η ανάλυση της ελληνικής αγοράς

Χατζηανδρέου, Αθηνά

Η εργασία παρουσιάζει στοιχεία όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις προκλήσεις της στρατηγικής διοίκησης του κλάδου των μεταφορών -logistics, καθώς και το τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο κλάδο στην ελληνική αγορά. Κάνει μια μικρή ανάλυση της ορολογίας που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο κλάδο, ενώ δίνει μια σαφή εικόνα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που επικρατεί παγκοσμίως. Δίνει έμφαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από τις εταιρείες μεταφορών - logistics και επισημαίνει τις διάφορες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις του κλάδου. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στο τι ακριβώς συμβαίνει στον τομέα των μεταφορών και των υπηρεσιών logistics στον ελλαδικό χώρο. Επιπλέον, παρουσιάζει την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου. Στην εργασία χρησιμοποιούνται πίνακες και διαγράμματα, μέσω των οποίων μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη πληροφόρηση και απεικόνιση των στοιχείων του κλάδου. Τέλος, παρουσιάζονται τα διάφορα συμπεράσματα που προήλθαν από την συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.