Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Βλάβες ανεμογεννητριών

Κωτούλας, Λάζαρος

Με την παρούσα πτυχιακή γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης των μηχανικών βλαβών και των μηχανικών μερών των ανεμογεννητριών. Περιγράφεται η ηλεκτρομηχανολογική λειτουργία των αιολικών μηχανών. Καταγράφονται και αξιολογούνται μηχανικές βλάβες που έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς. Η συντήρηση των αιολικών μηχανών και τα έξοδα λειτουργίας ενός αιολικού πάρκου. Αναλυτικά: Στο 1ο κεφάλαιο αναφέρεται η ιστορική εξέλιξη της ανεμογεννήτριας, τα είδη ανεμογεννητριών και η παρουσίαση ενός τύπου μηχανής. Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας των ανεμογεννητριών. Στο 3ο κεφάλαιο αναφέρεται η συντήρηση των μηχανων. Στο 4ο κεφάλαιο καταγράφονται σφάλματα που παρουσίασαν μηχανές ο τρόπος αντιμετώπισης τους και τι εργασίες γίνονται για τη βελτίωσή τους. Τέλος στο 5ο κεφάλαιο γίνεται καταγραφή και εκτίμηση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια
Αιολικοί κινητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.