Παραγωγή ζεστού νερού και θέρμανσης χώρων με χρήση βιομάζας = Hot water heating and countrie with the use of biomass.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Παραγωγή ζεστού νερού και θέρμανσης χώρων με χρήση βιομάζας = Hot water heating and countrie with the use of biomass.

Τάτσης, Κωνσταντίνος

Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας μελετήθηκε η βιομάζα ως είδος ενέργειας. Είδαμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την βιομάζα ως προσωπικό όφελος για εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ζεστού νερού. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που υπάρχουν στο πλανήτη μας. Ενδεικτικά τέτοιες πηγές ενέργειας είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, η αιολική ενέργεια, και άλλες. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύθηκε η βιομάζα. Σαν είδος ενέργειας, ι χρησιμότητά της, έγινε ιστορική αναδρομή της ενέργειας αυτής, είδαμε κατά πόσο χρησιμοποιείται στον κόσμο αλλά και στην χώρα μας. Αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα κα τα μειονεκτήματα αυτής της ενέργειας με σκοπό να δούμε αν είναι συμφέρων κυρίως ως προς το περιβάλλον μας. Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται όλοι οι καυστήρες που υπάρχουν για τη χρήση της βιομάζας. Στο τέταρτο κεφάλαιο με την βοήθεια τριών εταιρειών έγινε ανάλυση βασικών πηγών ενέργειας ως προς την θέρμανση μίας οικίας αλλά και την χρήση ζεστού νερού. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναρτήθηκαν και σχολιάστηκαν τα συμπεράσματα του προηγούμενου κεφαλαίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός
Βιομάζα, Ενέργεια από

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)