Παραγωγή ζεστού νερού και θέρμανσης χώρων με χρήση βιομάζας = Hot water heating and countrie with the use of biomass.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Παραγωγή ζεστού νερού και θέρμανσης χώρων με χρήση βιομάζας = Hot water heating and countrie with the use of biomass.

Τάτσης, Κωνσταντίνος

Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας μελετήθηκε η βιομάζα ως είδος ενέργειας. Είδαμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την βιομάζα ως προσωπικό όφελος για εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ζεστού νερού. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που υπάρχουν στο πλανήτη μας. Ενδεικτικά τέτοιες πηγές ενέργειας είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, η αιολική ενέργεια, και άλλες. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύθηκε η βιομάζα. Σαν είδος ενέργειας, ι χρησιμότητά της, έγινε ιστορική αναδρομή της ενέργειας αυτής, είδαμε κατά πόσο χρησιμοποιείται στον κόσμο αλλά και στην χώρα μας. Αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα κα τα μειονεκτήματα αυτής της ενέργειας με σκοπό να δούμε αν είναι συμφέρων κυρίως ως προς το περιβάλλον μας. Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται όλοι οι καυστήρες που υπάρχουν για τη χρήση της βιομάζας. Στο τέταρτο κεφάλαιο με την βοήθεια τριών εταιρειών έγινε ανάλυση βασικών πηγών ενέργειας ως προς την θέρμανση μίας οικίας αλλά και την χρήση ζεστού νερού. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναρτήθηκαν και σχολιάστηκαν τα συμπεράσματα του προηγούμενου κεφαλαίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός
Βιομάζα, Ενέργεια από

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.