Κοπή και συγκόλληση μέταλλων με laser

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κοπή και συγκόλληση μέταλλων με laser

Καραγεώργος, Χρήστος
Κουφογιάννης, Ιωάννης

Στην παρούσα εργασία λοιπόν, γίνεται μια προσπαθεί να αναπτυχθεί και να σχολιαστεί η κοπή και συγκόλληση μετάλλων με τη χρήση του laser. Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής : Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή που αφορά στα μέταλλα και στις ιδιότητες τους, μέσα από μια ιστορική αναδρομή που ξεκινά πριν από πολλούς αιώνες. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι μέθοδοι κατεργασίας και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα μέταλλα. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη λεπτομερή ανάλυση του laser. Τέλος, τα κεφάλαια τέσσερα και πέντε εστιάζουν στην κοπή και συγκόλληση μετάλλων με τη χρήση του laser. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπεράσματων.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέταλλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.