Μελέτη φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 100kWp με χρήση ηλιοστατών = Study of 100kWp photovoltaic field using solar trac kers

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μελέτη φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 100kWp με χρήση ηλιοστατών = Study of 100kWp photovoltaic field using solar trac kers

Τσαπαρέλης, Ηλίας

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται οι πιο διαδεδομένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ γίνεται μια εκτενής ανάλυση στα φωτοβολταϊκά συστήματα και μελετάται και η κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 100kWp. Πιο αναλυτικά: Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στην ενέργεια ενώ παρουσιάζονται και οι πιο διαδεδομένες πηγές ενέργειας. Η εξέλιξή τους, τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα καθώς και οι επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον. ο τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στο νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες αδειοδότησης των φ/β εγκαταστάσεων. Επίσης γίνεται αναφορά στην πολιτική των τραπεζών σε περιπτώσεις χρηματοδότησης και την εξέλιξη των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Τα είδη και οι διάφορες τεχνολογίες καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους. Ο κατάλληλος χώρος και προσανατολισμός των φ/β πλαισίων. παρουσιάζεται στο πέμπτο κεφάλαιο. Γίνεται εξομοίωση φωτοβολταϊκών γηπέδων με τεχνικό λογισμικό για το κατά πόσο επηρεάζει το περιβάλλον την απόδοση του συστήματος. ακολουθεί το έκτο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στα συστήματα στήριξης των φ/β πλαισίων. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα διάφορα είδη αναστροφέων. Στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ισχύος 100kWp. Παρουσιάζονται όλα τα στάδια μελέτης και κατασκευής της εγκατάστασης. Τέλος το 9 κεφάλαιο αναφέρεται στους τελικούς έλεγχος πριν και μετά την έναρξη του συστήματος ενώ παρουσιάζονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του φακέλου δήλωσης ετοιμότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.