Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία : ισχύουσα νομοθεσία – μελέτη, εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, βιοτεχνίας μεταλλικών κατασκευών = Οccupational health and safety : legislation in force - occupational risk assessment study for manufacture of steel structures

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία : ισχύουσα νομοθεσία – μελέτη, εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, βιοτεχνίας μεταλλικών κατασκευών = Οccupational health and safety : legislation in force - occupational risk assessment study for manufacture of steel structures

Γαβριηλίδης, Θεόδωρος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει το ευρύ θέμα της Ασφάλειας και Υγιεινής στους χώρους εργασίας από τη σκοπιά του Επαγγελματικού Κινδύνου. Οι προαναφερθείσες έννοιες άργησαν σημαντικά να αποτελέσουν κομμάτι της ελληνικής νομοθεσίας, καθώς οι σχετικές οδηγίες της τότε Ε.Ο.Κ. και νυν Ευρωπαϊκής Ένωσης χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 αλλά ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο την επόμενη δεκαετία. Από τότε η σχετική νομοθεσία εξελίχθηκε, εμπλουτίστηκε και εξειδικεύθηκε, με ένα σημαντικό όσο και δύσκολο κομμάτι της να αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας μου. Η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (μιας Βιοτεχνίας Μεταλλικών Κατασκευών). Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου, ως δυναμική ολοκληρωμένη ανάλυση των συνθηκών εργασίας, αποτελεί ένα απολύτως απαραίτητο «πληροφοριακό μέσο», στο σχεδιασμό και την οργάνωση της ουσιαστικής επέμβασης στο εργασιακό περιβάλλον, με στόχο τη διαφύλαξη και προαγωγή της υγείας των εργαζομένων

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία - Ασφάλεια - Πρόληψη
Κανονισμοί ασφαλείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.