Σχεδιασμός μελέτη υπεδαφοκαλλιεργητή = Subsoilers: designing and study

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Σχεδιασμός μελέτη υπεδαφοκαλλιεργητή = Subsoilers: designing and study

Καναρίδης, Κωνσταντίνος

Το θέμα της πτυχιακής εργασίας σχετίζεται με τις σιδηροκατασκευές – μεταλλικές κατασκευές και συγκεκριμένα με την εκπόνηση μελέτης ενός υπεδαφοκαλλιεργητή. Η μελέτη αφορούσε βαρέου τύπου υπεδαφοκαλλιεργητή με εφτά βραχίονες (τρείς στον μπροστινό πρόβολο και τέσσερις στον πίσω). Οι δυσκολίες που συνάντησα στην εκπόνηση της εργασίας ήταν η έλειψη ελληνικής βιβλιογραφίας σε θέματα που αφορούσαν τις ιδιότητες του εδάφους. Τα στοιχεία τα οποία θα επέλεγα από τις ιδιότητες του εδάφους είναι καθοριστικά για την μελέτη, διότι βάσει αυτών των στοιχείων θα προσδιόριζα την αρχική δύναμη που εφαρμόζεται σε έναν από τους βραχίονες (στο κάτω άκρο του).

Thesis
NonPeerReviewed

Μηχανολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.