Μέθοδοι και τεχνικές συνεχούς βελτίωσης ποιότητας : εφαρμογή σε υπηρεσίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μέθοδοι και τεχνικές συνεχούς βελτίωσης ποιότητας : εφαρμογή σε υπηρεσίες

Λάλου, Χαρίκλεια

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων, υπηρεσιών, τεχνολογιών, σε όλους τους τομείς της διεθνούς οικονομίας και η ανάγκη της συνεχούς βελτίωσής της. Η ύπαρξη της ποιότητας είναι μεγίστης σημασίας και αποτελεί τον κύριο παράγοντα για την ανάπτυξη και επιβίωση μιας επιχείρησης στο σημερινό περιβάλλον που ο ανταγωνισμός έχει τον κύριο ρόλο και επηρεάζει σημαντικά την οικονομία και το επιχειρησιακό περιβάλλον. Εάν μια επιχείρηση δεν καταφέρει να προσαρμοσθεί σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον που συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται δεν θα καταφέρει να επιζήσει. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται η κάθε επιχείρηση να παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις της αγοράς, τις απαιτήσεις των πελατών και να καταφέρνει να προσαρμόζεται, να καινοτομεί και να καλύπτει συνεχώς τις ανάγκης των πελατών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες η διοίκηση ολικής ποιότητας αναπτύσσεται συνεχώς με τη συμβολή γνώσεων, πείρας και μεθόδων από πολλούς επιστημονικούς κλάδους. Έτσι σταδιακά η ΔΟΠ έχει εξελιχθεί σε ένα οργανωμένο σύνολο αρχών, στόχων, οργανωτικών αλλαγών, τεχνικών και εργαλείων. Αυτές οι τεχνικές αναπτύχθηκαν για να βοηθούν τις επιχειρήσεις να αντεπεξέρχονται στον ανταγωνισμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση oλικής ποιότητας
Ποιότητα υπηρεσιών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.