Βάσεις φωτοβολταϊκων (υλικά – είδη πακτώσεων – τεχνικά χαρακτηριστικά – κοστολόγηση) Σχεδιασμός βάσης – κατασκευή μακέτας = Βases photovoltaic (materials – foundation types – specifications – costing)Design of base - construction model

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Βάσεις φωτοβολταϊκων (υλικά – είδη πακτώσεων – τεχνικά χαρακτηριστικά – κοστολόγηση) Σχεδιασμός βάσης – κατασκευή μακέτας = Βases photovoltaic (materials – foundation types – specifications – costing)Design of base - construction model

Φλοκαλή, Μαρία
Σιώμος, Εμμανουήλ

Η εργασία αυτή απαρτίζεται από δυο ενότητες, η πρώτη η οποία περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος και η δεύτερη το κατασκευαστικό. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει συνοπτικά γενικές πληροφορίες για τις Α.Π.Ε., γίνεται ιστορική αναφορά σε αυτές και δίνονται βασικά στοιχεία για τα υλικά, τα είδη των πακτώσεων και ειδικά για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της βάσης που επιλέξαμε. Στο κατασκευαστικό μέρος παρουσιάζεται η λειτουργία του TRACKER, σχολιάζονται τα λειτουργικά του στοιχεία και δίνεται στον αναγνώστη η ευκαιρία να αντιληφθεί τους λόγους για τους οποίους επιλέχτηκε η συγκεκριμένη βάση αλλά και τον τρόπο που αυτή συναρμολογείται. Κλείνει την εργασία με την παρουσίαση των σχεδίων της βάσης μας και ακολουθεί στο τελευταίο κεφάλαιο η κοστολόγηση των υλικών της βάσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)