Βάσεις φωτοβολταϊκων (υλικά – είδη πακτώσεων – τεχνικά χαρακτηριστικά – κοστολόγηση) Σχεδιασμός βάσης – κατασκευή μακέτας = Βases photovoltaic (materials – foundation types – specifications – costing)Design of base - construction model

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Βάσεις φωτοβολταϊκων (υλικά – είδη πακτώσεων – τεχνικά χαρακτηριστικά – κοστολόγηση) Σχεδιασμός βάσης – κατασκευή μακέτας = Βases photovoltaic (materials – foundation types – specifications – costing)Design of base - construction model

Φλοκαλή, Μαρία
Σιώμος, Εμμανουήλ

Η εργασία αυτή απαρτίζεται από δυο ενότητες, η πρώτη η οποία περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος και η δεύτερη το κατασκευαστικό. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει συνοπτικά γενικές πληροφορίες για τις Α.Π.Ε., γίνεται ιστορική αναφορά σε αυτές και δίνονται βασικά στοιχεία για τα υλικά, τα είδη των πακτώσεων και ειδικά για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της βάσης που επιλέξαμε. Στο κατασκευαστικό μέρος παρουσιάζεται η λειτουργία του TRACKER, σχολιάζονται τα λειτουργικά του στοιχεία και δίνεται στον αναγνώστη η ευκαιρία να αντιληφθεί τους λόγους για τους οποίους επιλέχτηκε η συγκεκριμένη βάση αλλά και τον τρόπο που αυτή συναρμολογείται. Κλείνει την εργασία με την παρουσίαση των σχεδίων της βάσης μας και ακολουθεί στο τελευταίο κεφάλαιο η κοστολόγηση των υλικών της βάσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.