Η ολική ποιότητα στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η ολική ποιότητα στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Κατσώλη, Κωνσταντίνα
Ντόντη, Γεωργία

Γνωρίζουμε πως σε όλο το φάσμα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών υπάρχουν τεράστια προβλήματα, τα οποία για ν’ αντιμετωπιστούν χρειάζονται συγκεκριμένοι μέθοδοι. Οι Βιβλιοθήκες έχουν την ανάγκη να τους δοθούν κάποιοι μέθοδοι, σύμφωνα με τους οποίους θα δούνε κατά πόσο έχουν επιτύχει και τους στόχους τους οποίους είχαν θέσει στην αρχή. Ιδιαίτερα διαδεδομένοι είναι η συλλογή δηλαδή η επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων, και η απόδοση των δεικτών επίδοσης. Για τη διασφάλιση της ποιότητάς τους όμως οι Βιβλιοθήκες λόγω του συναγωνισμού, της ανασφάλειας αλλά και των αυξανόμενων ευθυνών δεν σταματάνε εδώ. Έτσι παρουσιάζουν κάποια πρότυπα τα οποία αφορούν τις υπηρεσίες που προσφέρουν, τις συλλογές, το προσωπικό που απασχολούν, τον εξοπλισμό και τα κτήριά τους, την διαχείριση, τη διοίκηση και τα οικονομικά. Επίσης λόγω του ότι οι δαπάνες τους είναι συνεχείς αλλά και ότι ο ανταγωνισμός για την απόκτηση οικονομικών πόρων οξύνεται όλο και περισσότερο, οι Βιβλιοθήκες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν όσο το δυνατόν αποτελεσματικά τις υπηρεσίες τους, αλλά και να πείθουν την διοίκηση και τους ανώτερους πως γίνεται καλή διαχείριση των οικονομικών πόρων που τους διατίθενται και γι’ αυτό το λόγο προτείνουν την συνέχιση παροχής αυτής. Τέλος έρχονται τα μέτρα αποτίμησης και οι δείκτες αποτίμησης. Βάση αυτών μπορούν να δούνε διοικητικά στελέχη και προσωπικό το τι επιτεύχθηκε ως τώρα από τη Βιβλιοθήκη, την πρόοδό της σε σύγκριση με άλλες Βιβλιοθήκες, και να γίνει μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της, αν δηλαδή οι αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν σωστές ώστε βοηθήσουν στην απόδοσή της. Οι δείκτες αποτίμησης χρησιμοποιούνται ως αυτοσκοπός και όχι ως μέσο για πραγματοποίηση συγκεκριμένων στόχων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ολική ποιότητα
Βιβλιοθήκες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.