Η τιμολογιακή πολιτική των μεγάλων επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η τιμολογιακή πολιτική των μεγάλων επιχειρήσεων

Σκουλίκα, Μαρία

Η Πολιτική Οικονομία απευθύνεται σε κάθε κοινωνία και κάθε πολίτη χωριστά. Η γνώση των οικονομικών καταστάσεων και προβλημάτων της σύγχρονης ζωής, καθώς και ο τρόπος επίλυσης αυτών είναι μία πραγματικότητα που πρέπει να αφορά κάθε πολίτη, και είναι τα απαραίτητα εφόδιά του για την καλύτερη αντιμετώπισή τους. Στη ζωή μας, θα χρειαστεί να πάρουμε κάποιες οικονομικές αποφάσεις γι’ αυτό θα πρέπει να κατανοούμε την οικονομική θεωρία. Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή µικροοικονοµική θεώρηση σε πραγματικές συνθήκες ο ανταγωνισμός δεν είναι τέλειος. Πλήρης ανταγωνιστικές ή μονοπωλιακές αγορές είναι απλά τα αντίθετα άκρα μέσα στα οποία υπάρχουν αρκετές διαβαθμίσεις οργάνωσης της αγοράς. Στις περισσότερες περιπτώσεις συναντάμε ολιγοπωλιακές δομές στην αγορά όπου είτε υπάρχει ένας αριθμός σχετικά μεγάλων επιχειρήσεων που μπορεί να ελέγχει ένα μεγάλο μέρος της αγοράς, είτε δομές μονοπωλιακού ανταγωνισμού, όπου υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις µε διαφοροποιημένα προϊόντα αλλά καμία από αυτές δεν κατέχει αρκετά μεγάλο μερίδιο ώστε να κυριαρχεί στην αγορά. Επιπλέον, η θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης αναγνωρίζει και εξετάζει τη σημασία που έχουν για την διαμόρφωση των ανταγωνιστικών πιέσεων στην αγορά, παράγοντες όπως η έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ο σχεδιασμός της διαφημιστικής εκστρατείας, η ποικιλία και διαφοροποίηση των προϊόντων, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, η κρατική πολιτική κ.α. Σε αυτά που ακολουθούν παρακάτω, θα αναλύσουμε τα ερωτήματα που προκύπτουν από την έρευνα που έχει γίνει πάνω στο θέμα, και θα δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Για την μέθοδο με την οποία διαμορφώνεται ο καθορισμός τιμών και παραγωγής, λαμβάνεται υπόψη το μονοπώλιο, το ολιγοπώλιο και η παρέμβαση του κράτους. Η παρέμβαση του κράτους μπορεί να επηρεάσει την τελική τιμή και ποσότητα ισορροπίας ή αναλαμβάνει την παραγωγή και διάθεση του προϊόντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Τιμές (Οικονομία)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.