Επισκευή - συντήρηση σκαπτικού μηχανήματος

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
Επισκευή - συντήρηση σκαπτικού μηχανήματος

Βενέρης, Παναγιώτης

Στα πλαίσια της συγγραφής της παρούσης πτυχιακής εργασίας θα γίνει προσπάθεια να αναπτυχθούν με επιστημονική ορολογία και μέθοδο, οι αρχές και τα μεγέθη εκείνα που διέπουν τη λειτουργία των επί μέρους μερών αλλά και του συνόλου του σκαπτικού μηχανήματος κατά τη διάρκεια της λειτουργικής του ζωής. Η εργασία βασίστηκε στο μοντέλο Cat 980 C (φορτωτής) της Caterpillar, το οποίο συναντάμε σε μεγάλα εργοτάξια και το συναντάμε σπάνια στην Ελλάδα. Σκοπός του κάθε κεφαλαίου είναι να αποδοθούν στο έπακρον με συνάφεια και συνοχή οι επιμέρους τοποθετήσεις που μελετάμε ως μέρους του γενικού κορμού της εργασίας. Σε αυτό το θέμα θα βοηθήσουν και διάφορα σχήματα τα οποία έχουν προστεθεί.Θα πρέπει να γνωρίζουμε πως τα σκαπτικά μηχανήματα όπως και τα υπόλοιπα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές (οδοποιία κ.α.), λειτουργούν υπό την επίδραση σκληρών καταστάσεων και γι αυτό το λόγο οι βλάβες – ζημιές τις οποίες εμφανίζουν είναι πολλές, τόσο σε συχνότητα όσο και σε ποικιλία.

Thesis
NonPeerReviewed

Δομικές μηχανές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.