Απασχόληση και αμοιβή εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Απασχόληση και αμοιβή εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σιώλια, Βικτώρια

Η απασχόληση εργασίας και η αμοιβή που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες οικονομίες μας, αποτελεί τον υπ αριθμόν ένα κοινωνικό στόχο σήμερα. Η σύγκρουση του νέου προτύπου απασχόλησης στην Ελλάδα και στην Ε.Ε με το επιθυμητό κοινωνικό πρότυπο αλλά και το θέμα της αμοιβής αποτελεί τον βασικό άξονα για τους κλάδους του εργατικού δυναμικού, της ζήτησης και της προσφοράς όσο και της ανεργίας που πλήττει τις σύγχρονες κοινωνίες. Η Αμοιβή και η Απασχόληση Εργασίας είναι δύο συγγενικοί κλάδοι των κοινωνικών επιστημών με μεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και ακαδημαϊκής διδασκαλίας. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια να καλυφθούν σε επίπεδο Τ.Ε.Ι. (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) οι κλάδοι του Εργατικού δυναμικού, της Αμοιβής, της Ζήτησης και Προσφοράς Εργασίας όσο και της Ανεργίας που μαστίζει την κοινωνία μας, τόσο από θεωρητική όσο και από την εφαρμοσμένη πλευρά. Η εργασίας μας εστιάζει το ενδιαφέρον της στην απασχόληση και στην αμοιβή εργασίας. Η πτυχιακή μας χωρίζετε σε δύο κύρια μέρη: το πρώτο μέρος αναφέρεται στη θεωρία του Εργατικού δυναμικού και της Απασχόλησης, στην Αμοιβή εργασίας, στην Προσφορά και Ζήτηση εργασίας, στην Ισορροπία Μισθού και Εργασίας αλλά και στην Ανεργία. Όπου συμπεριλαμβάνονται ,ορισμοί και αναλύσεις για τους υπό συζήτηση κλάδους, για θέματα αγοράς εργασίας, για τους μετανάστες και την επιρροή που ασκούν στην αγορά ,και τις επιπτώσεις της νέας τεχνολογίας στον κλάδο της απασχόληση. Γίνεται αναφορά και σύγκριση στους μισθούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε. Έμφαση δύνεται σε ζητήματα διάρθρωσης και εξέλιξης της απασχόλησης και της ανεργίας στη χώρα μας, αλλά και στις χώρες τις Ε.Ε. Η εργασία μας επιχειρεί να αναλύσει ολόκληρο το φάσμα της απασχόλησης και της αμοιβής εργασίας στις σύγχρονες κοινωνίες στην Ελλάδα αλλά και στην Ε.Ε. Να μας δείξει ότι αποτελεί προτεραιότητα του κάθε πολίτη για εύρεση εργασίας έτσι ώστε να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες και ανταγωνιστικές αγορές.

Thesis
NonPeerReviewed

Μισθοί και ημερομίσθια
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.