Ανεμογεννήτριες για περιοχές με χαμηλό αιολικό δυναμικό = Windturbines for aereas with low wind potential

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανεμογεννήτριες για περιοχές με χαμηλό αιολικό δυναμικό = Windturbines for aereas with low wind potential

Μπαρτζώκας, Γεώργιος

Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η μελέτη και η σχεδίαση μια μικρής ανεμογεννήτριας που διαθέτει γεννήτρια αξονικής ροής μονίμων μαγνητών. Αρχικά αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά, οι χρήσεις και οι προοπτικές των μικρών ανεμογεννητριών. Εξηγούνται συνοπτικά βασικές αρχές της αεροδυναμικής και γίνεται σύντομη περιγραφή του τρόπου κατασκευής. Στη συνέχεια, περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των γεννητριών αξονικής ροής μονίμων μαγνητών, οι κύριες τοπολογίες καθώς και οι βασικές σχέσεις που διέπουν τη λειτουργία τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος κατασκευής και συναρμολόγησης της. Η σχεδίαση έγινε με την χρήση του προγράμματος I-DEAS (Integrated Design and Engineering Analysis Software).

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.