Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα: αιτίες και επιπτώσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα: αιτίες και επιπτώσεις

Κανέλλη, Χριστίνα

Το σχεδόν μόνιμο πρόβλημα των ανεπτυγμένων χωρών μετά τον πόλεμο είναι το διαρκώς ανερχόμενο επίπεδο τιμών. Επιπλέον κατά την τελευταία εικοσαετία το φαινόμενο αυτό συνοδεύεται από ανεργία σε ευρεία έκταση καθώς και άλλα αρνητικά φαινόμενα για μια οικονομία τα οποία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Ορισμός του πληθωρισμού είναι: “ Πληθωρισμός είναι το φαινόμενο της συνεχούς ανόδου του γενικού επιπέδου των τιμών. Εξ’ ορισμού λοιπόν ο πληθωρισμός ισοδυναμεί με συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης του χρήματος. ” Τα αίτια του πληθωρισμού είναι πολλά, τα κυριότερα όμως από αυτά είναι τα εξής τέσσερα : Ο πληθωρισμός ζήτησης. Ο πληθωρισμός κόστους. Ο στασιμοπληθωρισμός. Ο εισαγόμενος πληθωρισμός Η μέτρηση των εξελίξεων του γενικού επιπέδου των τιμών διαχρονικά γίνεται με την χρησιμοποίηση διάφορων αριθμοδεικτών. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι : ο δείκτης τιμών καταναλωτή, ο δείκτης τιμών χονδρικής πώλησης, ο έμμεσος Αποπληθωριστής του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ( ΑΕΠ ). Η παρέμβαση του κράτους γίνεται αναγκαία για τους ακόλουθους δύο βασικούς λόγους: πρώτον να καθορίσει και να επιβάλλει τους κανόνες της οικονομικής δραστηριότητας και δεύτερον να αμβλύνει τα αρνητικά σύνδρομα ή τις ατέλειες και αδυναμίες οι οποίες παρουσιάζονται κατά την λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληθωρισμός (Οικονομία)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.