Ο παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου και ο αγροτικός τομέας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ο παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου και ο αγροτικός τομέας

Περούλης, Βίκτωρας

Τα αποτελέσματα των πολύπλευρων εμπορικών διαπραγματεύσεων, του Γύρου της Ουρουγουάης, που ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 1993 και υιοθετήθηκαν τον Απρίλιο του 1994, χαρακτηρίζονται ως σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη των κανόνων που διέπουν τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Εκτός από την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του εμπορίου στα βιομηχανικά προϊόντα, οι κανόνες που υιοθετήθηκαν αφορούσαν το εμπόριο στη γεωργία, τις υπηρεσίες καθώς επίσης και στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όσον αφορά τη γεωργία συγκεκριμένα, οι διαπραγματεύσεις του γύρου της Ουρουγουάης, είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός συνόλου πολύπλευρων κανόνων που καλύπτουν την πρόσβαση στην αγορά, την εσωτερική υποστήριξη και τις εξαγωγικές επιδοτήσεις. Προώθησε επίσης μια διαδικασία μεταρρύθμισης που είχε ως μακροπρόθεσμο στόχο την σταδιακή μείωση της εσωτερικής υποστήριξης και την καθιέρωση ενός δίκαιου και απευθυνόμενου στην αγορά γεωργικού συστήματος εμπορικών συναλλαγών.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική πολιτική
Εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.