Διοικητική των συγκρούσεων = Conflict management

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διοικητική των συγκρούσεων = Conflict management

Αθανασοπούλου, Γεωργία

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη στην κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η Διοικητική των Συγκρούσεων στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι της Ελλάδας. Γίνεται μια προσπάθεια εκτίμησης της μέχρι τώρα πορείας της καθώς και λύσεις για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων μέσα στις επιχειρήσεις. Τα επιχειρησιακά στελέχη αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους διαφωνίες και συγκρούσεις. Αυτό αποδεικνύεται από σχετικές εμπειρικές έρευνες που αποδεικνύουν ότι ο χρόνος ενασχόλησης των στελεχών με συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις υπερβαίνει το 20% του ημερήσιου χρόνου απασχόλησής τους. Στο άκουσμα της σύγκρουσης, πολλοί από μας μπορεί να νιώσουν απειλητικά. Όμως οι σύγκρουση έχει διάφορα επίπεδα και σε καμιά περίπτωση δεν ταυτίζεται μόνο με την επιθετικότητα, τη βία και την ωμότητα αλλά και με τον πολιτισμό, την ανάπτυξη και την εξέλιξη. Έτσι η Διοίκηση της κάθε επιχείρησης καλείται να «εκπαιδεύσει» τους υπαλλήλους της, στις τεχνικές αντιμετώπισης των συγκρούσεων και παράλληλα να προχωρήσουν στην υιοθέτηση των τρόπων διευθέτησης ενδο-προσωπικών και διαπροσωπικών συγκρούσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Οργανωτική συμπεριφορά
Διαπροσωπικές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.