Ο ρόλος της επικοινωνίας και της διαφήμισης στην ηλεκτρονική τραπεζική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο ρόλος της επικοινωνίας και της διαφήμισης στην ηλεκτρονική τραπεζική

Τριανταφύλλου, Γεώργιος

Βιώνουμε και πορευόμαστε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η οποία χαρακτηρίζεται από έναν έντονα αυξανόμενο ρυθμό τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι περισσότερες υπηρεσίες και διεκπεραιώσεις πλέον τείνουν να λαμβάνουν χώρα μέσω του διαδικτύου (internet). Σε αυτή λοιπόν την εποχή ανεπηρέαστος δεν θα μπορούσε να μείνει και ο τομέας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και περισσότερο μάλιστα στον κύκλο των τραπεζικών εργασιών που λαμβάνουν χώρα σε αυτά. Οι περισσότερες τράπεζες λειτουργούν με γνώμονα την ανάπτυξη και βελτίωση των διαδυκτιακών τους συναλλαγών. Με το θέμα αυτό πρόκειται να ασχοληθεί και η παρούσα πτυχιακή εργασία, η οποία στο πρώτο μέρος της , το οποίο αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση του όλου ζητήματος, γίνεται μια ανάλυση του σύγχρονου αυτού τομέα και αναπτύσσεται ξεχωριστά κάθε μία υπηρεσία, αρχίζοντας από τα μηχανήματα “ΑΤΜ”, τα οποία είναι ευρέως γνωστά στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό, αλλά επεκτείνεται η ανάλυση και σε άλλες υπηρεσίες όπως τα EFT/POS, το phone-banking, το mobile-banking κ.α.. Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο ρόλος της επικοινωνίας και της διαφήμισης στον τραπεζικό χώρο και οι παράγοντες που επιδρούν στην προώθηση των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Στο επόμενο μέρος λαμβάνει χώρα το πρακτικό κομμάτι στο οποίο πραγματοποιείται μια στατιστική έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά σε ιδιώτες με σκοπό να γίνει πιο εκτεταμένη η ανάλυση της συμπεριφοράς των φυσικών προσώπων. Η έρευνα δεν επεκτείνεται και στην συμπεριφορά των επιχειρήσεων πράγμα το οποίο θα διεύρυνε την το θέμα της έρευνας αρκετά. Παράλληλα μέσα από μια πλειάδα ερωτήσεων και με την χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων όπως το Excel, επιχειρείται μια στατιστική έρευνα για να εξαχθούν όσο το δυνατόν βέβαια, ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τους λόγους αλλά και τον βαθμό για τους οποίους οι καταναλωτές έχουν αποδεχθεί ή χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες καθώς και τι στρατηγικές μάρκετινγκ και διαφήμισης θα πρέπει να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις ώστε οι επενδύσεις τους να λειτουργήσουν αποδοτικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.