Επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρίας ΤΙΤΑΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρίας ΤΙΤΑΝ

Παπαδοπούλου, Ευανθία
Σιώμου, Αντιγόνη

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον όλες οι επιχειρήσεις απαιτείται να έχουν ένα κοινό παρανομαστή: Ένα Επιχειρηματικό πλάνο που εκπονήθηκε με σύνεση και προσοχή και υλοποιείται με συνέπεια. Το πλάνο αυτό καθορίζει με ακρίβεια την τρέχουσα κατάσταση, θέτει επιχειρηματικούς στόχους και υποδεικνύει τους βέλτιστους τρόπους επίτευξης των στόχων αυτών. Το Marketing είναι ένα ζωτικό κομμάτι της επιχείρησης. Το πόσο καλά έχει τοποθετηθεί μια επιχείρηση στην αγορά είναι αυτό που τελικά -μαζί με κάποια άλλα- θα κρίνει την επιτυχία ή μη της επιχείρησης. Το πλάνο marketing πρέπει να κάνει σαφείς τους στόχους της επιχείρησης, της θέσης που επιθυμεί, ανάμεσα στις άλλες του χώρου και της ομάδας στόχου της . Επίσης πρέπει να περιγράφει την συμπεριφορά του καταναλωτή, το προϊόν, την τιμή, την διανομή και την προώθηση. Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1902 και εισήχθη στο Χ.Α.Α. δέκα χρόνια μετά, στις 22 Φεβρουαρίου 1912. Σήμερα η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. έχει εδραιώσει την παρουσία της διεθνώς καθώς διαθέτει και εκμεταλλεύεται παραγωγικές μονάδες σε πολλές χώρες του κόσμου και κατέχει εξέχουσα θέση ανάμεσα στις δέκα μεγαλύτερες ελληνικές ιδιωτικές βιομηχανίες. Ο κυρίαρχος στόχος της εταιρίας είναι η καθιέρωσή της ως Πολυεθνική Εταιρία, η οποία υπολογίζεται ως ανεξάρτητη δύναμη στην παγκόσμια αγορά των δομικών υλικών και συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα με σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρησιακές διαδικασίες
Μάρκετινγκ
Επιχειρηματικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.