Διαχείριση έργου της προληπτικής συντήρησης = Project management of preventive maintenance

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διαχείριση έργου της προληπτικής συντήρησης = Project management of preventive maintenance

Σαουλίδης, Παύλος
Λόφτσαλης, Αργύριος

Αντικείμενο έρευνας της πτυχιακής εργασίας είναι η προσέγγιση της προληπτικής συντήρησης ως αυτόνομο έργο που εντάσσεται στα πλαίσια της παραγωγικής διαδικασίας. Γίνεται, δηλ., μια προσπάθεια ανάλυσης και εφαρμογής της μεθοδολογίας διαχείρισης έργου ως συστηματικό μέσο, που μπορεί να επηρεάσει και διαμορφώσει τον προγραμματισμό της συντήρησης, συμβάλλοντας στην αποδοτική λειτουργία της παραγωγής.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση έργου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.