Μελέτη σχεδιασμού και εγκατάστασης μηχανουργείου = Planing and installation study of machine - shop

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μελέτη σχεδιασμού και εγκατάστασης μηχανουργείου = Planing and installation study of machine - shop

Ιωαννίδης, Εμμανουήλ
Μακρής, Θωμας

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια ιδιοκατασκευή που αφορά τη μετατροπή ενός τετράχρονου βενζινοκινητήρα, εφοδιασμένο με τη διάταξη του εξαερωτήρα (καρμπυρατέρ), για την τροφοδοσία του καυσίμου, σε κινητήρα με ηλεκτρονικό ψεκασμό και διαχείριση από κεντρική ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (εγκέφαλος IAW WEBER). Σκοπός της εργασίας ήταν να εξεταστούν τα πλεονεκτήματα του συστήματος ψεκασμού έναντι του εξαερωτήρα και να κατασκευαστούν εξ' ολοκλήρου καινούργια εξαρτήματα (πολλαπλή εισαγωγής - μπεκιέρα - διανομέας), που με κατάλληλη τροποποίηση θα τοποθετούνταν και θα ρυθμίζονταν ιδανικά για τις ανάγκες και απαιτήσεις του κινητήρα. Τα συμπεράσματα της εργασίας όπως αναλύονται λεπτομερέστερα στο τέταρτο κεφάλαιο, είναι η σαφής υπεροχή του συστήματος ψεκασμού έναντι του εξαερωτήρα, η σαφώς καλύτερη λειτουργία του κινητήρα σε όλο το φάσμα των στροφών, του φορτίου αλλά και της βαρομετρικής πίεσης (υψόμετρο) και η μεγαλύτερη δυνατότητα βελτίωσης του κινητήρα από πλευράς ιπποδύναμης και οικονομίας μέσω του σωστού προγραμματισμού της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου.

Thesis
NonPeerReviewed

Μηχανουργική τεχνολογία (χύτευση, καλούπια, πρέσσες, τόρνοι)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.