Βιομηχανικού τύπου φίλτρα (ηλεκτροστατικά φίλτρα - Σακοφίλιτρα) = Asp filters - Baghouse filters

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Βιομηχανικού τύπου φίλτρα (ηλεκτροστατικά φίλτρα - Σακοφίλιτρα) = Asp filters - Baghouse filters

Παχνής, Χρήστος
Μπερσίμης, Χριστόφορος

Η επιτυχία ενός προγράμματος μείωσης της ρύπανσης εξαρτάται κυρίως από την αποτελεσματικότητα λειτουργίας και συντήρησης του εγκατεστημένου εξοπλισμού για τον έλεγχο της ρύπανσης. Ασχέτως με το πόσο καλά σχεδιασμένο είναι ένα σύστημα ελέγχου της ρύπανσης του αέρα, κακή Λ.Σ. θα οδηγήσει σε επιδείνωση των διαφόρων εξαρτημάτων, με αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης απομάκρυνσης των σωματιδίων. Στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζονται δύο είδη βιομηχανικού τύπου φίλτρα, τα Ηλεκτροστατικά φίλτρα, και τα υφασμάτινα φίλτρα. Είναι τα πιο διαδεδομένα στην βιομηχανία με την απαιτούμενη προσοχή στη λειτουργία και συντήρηση τους μπορούν να επιτύχουν υψηλούς βαθμούς απόδοσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.