Αναφορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό μιας ψυκτικής εγκατάστασης (μακέτα) και συντήρηση- επιλογή συμπιεστών = Reference to the mechanical equipment of refrigeration unit (model) & maintenance- compressor selection

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αναφορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό μιας ψυκτικής εγκατάστασης (μακέτα) και συντήρηση- επιλογή συμπιεστών = Reference to the mechanical equipment of refrigeration unit (model) & maintenance- compressor selection

Καρκάσης, Ιωάννης
Ταϊγανίδου, Κυριακή

Η παρούσα εργασία έχει σαν αντικείμενο τον μηχανολογικό εξοπλισμό μιας ψυκτικής εγκατάστασης. Εν συντομία, τα κυριότερα θέματα που παρουσιάζονται, περιγράφονται και εξετάζονται στα επόμενα κεφάλαια είναι τα εξής: Πρώτα γίνεται μια αναφορά στον ορισμό της ψύξης, στις ιδιότητες και κατηγορίες των ψυκτικών μέσων και στον ψυκτικό κύκλο συμπίεσης ατμών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται ένας από τα εξαρτήματα μιας ψυκτικής εγκατάστασης, τον συμπιεστή. Συγκεκριμένα αναλύουμε τις κατηγορίες τους, επισημαίνονται τα βασικά μέρη τους, περιγράφεται ο κύκλος λειτουργίας τους και αναφέρονται οι μεθόδους λίπανσης. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο συμπυκνωτή. Αναφέρονται τα γενικά περί συμπυκνωτών Στο τέταρτο κεφάλαιο ξεκινά γενικά περί εκτονωτικών βαλβίδων, ακολουθούν και αναλύονται λεπτομερειακώς οι κατηγορίες τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται οι κατηγορίες, την λειτουργία και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα των εξατμιστών. Στο τελευταίο κεφάλαιο υπολογίζεται το ολικό φορτίο θερμότητας μιας ψυκτικής εγκατάστασης, καθώς επίσης και τα βασικά εξαρτήματα μιας ψυκτικής εγκατάστασης. Για να κατανοηθεί πληρέστερα η περιγραφική λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού μιας ψυκτικής εγκατάστασης, χρησιμοποιούνται φωτογραφίες των διαφόρων ψυκτικών εξαρτημάτων. Η πτυχιακή εργασία συνοδεύεται από μια μακέτα που αποτελείται από έναν συμπιεστή κλειστού τύπου, από μια θερμοεκτονωτική βαλβίδα, από έναν αερόψυκτο συμπυκνωτή και από εξατμιστή φυσικής κυκλοφορίας

Thesis
NonPeerReviewed

Μηχανολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.