Γενικά περί φωτοβολταϊκών - πρότυπη μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Γενικά περί φωτοβολταϊκών - πρότυπη μελέτη

Σωτηρόπουλος, Κωνσταντίνος
Συμιανάκης, Γεώργιος

Στην πτυχιακή εργασία αυτή, γίνεται αναφορά στη πιο σημαντική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, την ηλιακή, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί Η ενέργεια αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί με την βοήθεια των φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπου αυτά έχουν την δυνατότητα να μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Η τεχνολογία των συστημάτων αυτών θα αναλυθεί στην παρούσα πτυχιακή εργασία, καθώς επίσης, και η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος. Στο 1ο κεφάλαιο θα γίνει μια εισαγωγή επί του θέματος. Στο 2ο κεφάλαιο θα αναλυθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα την ηλιακή ενέργεια. Στο 3ο κεφάλαιο θα εξεταστεί το φωτοβολταϊκό φαινόμενο και με την εξέλιξη του καθώς και με τα πρώτα σημαντικά φωτοβολταϊκά συστήματα . Στο 4ο κεφάλαιο θα αναφερθούν τα υλικά και η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών στοιχείων και κυψέλων. Στο 5ο κεφάλαιο θα ασχοληθεί με τη σύνθεση των φωτοβολταϊκών συστημάτων, την βασική λειτουργιά τους και θα υπάρξει μια αναφορά στα περιφερειακά συστήματα που απαιτούνται για τη λειτουργιά ενός Φ/Β συστήματος. Στο 6ο κεφάλαιο θα αναλυθεί διάταξη των φωτοβολταϊκών πλαισίων στον εξωτερικό χώρο, καθώς και ο προσανατολισμός τους. Η κατάλληλη τοποθέτησή τους, όπως θα δούμε και στην εργασία αυτή, έχει άμεση σχέση με την απόδοσή τους. Επίσης θα γίνει αναφορά σε πληροφορίες που αφορούν τις απώλειες των Φ/Β συστημάτων. Στο 7ο κεφάλαιο θα παρατεθεί η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο έργο: «φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 99 kwp Τ.Δ. Αντιγονείας δήμου Φιλώτα νομού Φλώρινας». Στο 8ο κεφάλαιο της πτυχιακής μας εργασίας θα γίνει μια σύγκριση των ανανεώσιμων και των συμβατικών καυσίμων. Τέλος θα παραθέσουμε έναν πρακτικό οδηγό για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.