Μηχανολογική διάταξη συγκόλλησης σε συγκεκριμένη ρωγμή στο αμπάρι από πλοίο. Επιλογή των συνθηκών συγκόλλησης και έλεγχος με υπέρηχο της συγκεκριμένης διάταξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μηχανολογική διάταξη συγκόλλησης σε συγκεκριμένη ρωγμή στο αμπάρι από πλοίο. Επιλογή των συνθηκών συγκόλλησης και έλεγχος με υπέρηχο της συγκεκριμένης διάταξης

Κοσκινάς, Μιχαήλ
Γιαννουδάκος, Γιώργος

Οι συγκολλήσεις είναι μία από τις βασικές τεχνικές ανέγερσης και επισκευής διαφόρων ειδών μεταλλικών κατασκευών, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η διάδοση της οφείλεται στη δυνατότητα δημιουργίας κατασκευών και βιομηχανικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται από πολλά πλεονεκτήματα τεχνικά και εκμεταλλεύσιμα. Σε αυτά ανήκουν μεταξύ άλλων η δυνατότητα χρησιμοποίησης διαφόρων υλικών στην ίδια κατασκευή, η αύξηση της αξίας χρήσης των προϊόντων, η αύξηση της απόδοσης της παραγωγής όπως και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Η αντοχή και η ποιότητα της σύνδεσης των μετάλλων με συγκόλληση εξαρτάται κυρίως από το είδος του χρησιμοποιούμενου υλικού των εξαρτημάτων, τον τύπο κατασκευής και την εφαρμοζόμενη τεχνολογία συγκόλλησης. Οι παράγοντες αυτοί ασκούν καθοριστική επίδραση στη συγκολλητότητα των κατασκευαστικών εξαρτημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Χάλυβας
Πλοία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.