Έδρανα ολίσθησης και έδρανα κύλισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Έδρανα ολίσθησης και έδρανα κύλισης

Διαμαντής, Κωνσταντίνος
Τσεπραηλίδης, Νίκος

Αντικείμενο της εργασίας αποτέλεσε η ανάλυση των ειδών των εδράνων, οι τρόποι λίπανσης αυτών , τα υλικά από τα από τα οποία αποτελούνται τα έδρανα ,τον τρόπο που μπορούμε να τα υπολογίσουμε, καθώς και την διάρκεια ζωής τους. Στο ξεκίνημα της εργασίας αυτής μελετήθηκαν τα μέρη των εδράνων, τα είδη τους και οι διαφορές τους. Η εκλογή του τύπου εδράνου που θα χρησιμοποιηθεί σε μια κατασκευή δεν είναι εύκολη υπόθεση, διότι τα έδρανα ολίσθησης και τα έδρανα κύλισης παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Συνεπώς η σωστή επιλογή του τύπου εδράνου, απαιτεί τη μελέτη μιας μελλοντικής κατασκευής στους τομείς των διαστάσεων και του χώρου που θα είναι διαθέσιμος, του κόστους των υλικών, της διάρκειας ζωής, της απώλειας ενέργειας και του βαθμού απόδοσης, της φροντίδας για λίπανση και ψύξη, καθώς και πολλών άλλων παραγόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταλλουργία - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.