Διερεύνηση αλληλεπιδραστικών σχέσεων μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης, οργανωσιακής δέσμευσης και διάθεσης για αποχώρηση: έρευνα σε εργασιακούς χώρους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διερεύνηση αλληλεπιδραστικών σχέσεων μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης, οργανωσιακής δέσμευσης και διάθεσης για αποχώρηση: έρευνα σε εργασιακούς χώρους

Βίλδου, Αργυρία

Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί την πιο μελετημένη μεταβλητή του εργασιακού γίγνεσθαι. Εμπειρικές έρευνες έχουν αναδείξει πληθώρα παραγόντων που την επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά, καθώς και πορισμάτων που την συσχετίζουν με την μεγαλύτερη αποδοτικότητα, την μεγαλύτερη δέσμευση και τις μειωμένες προθέσεις για αποχώρηση των εργαζομένων. Η ικανοποίηση που αντλεί το άτομο από την εργασία του, αποτελεί στην ουσία μία συμπεριφορά ή στάση η οποία συνδέεται με άλλες σημαντικές συμπεριφορές ή στάσεις στο χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα, η ικανοποίηση από την εργασία, φαίνεται να συνδέεται και να επηρεάζει δύο σημαντικά συμπεριφορικά αποτελέσματα της, όπως την οργανωσιακή αφοσίωση και την πιθανότητα αποχώρησης των εργαζομένων. Με την εργασία που ακολουθεί και η οποία περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και έρευνα σε εργασιακούς χώρους, γίνεται προσπάθεια, διερεύνησης και προσδιορισμού της συσχέτισης, τόσο της εργασιακής ικανοποίησης με την αφοσίωση και τη διάθεση αποχώρησης των εργαζομένων, όσο και των δύο τελευταίων μεταξύ τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Οργανωτική συμπεριφορά
Εργασιακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.