Οι δημόσιες σχέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση: οι εξελίξεις και η εφαρμογή σε Ο.Τ.Α.(Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) της περιφέρειας Θεσσαλίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση: οι εξελίξεις και η εφαρμογή σε Ο.Τ.Α.(Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) της περιφέρειας Θεσσαλίας

Μαυρομάτη, Αλεξάνδρα

Η έρευνα που ακολουθεί έχει ως αντικείμενο το έργο των Δημοσίων Σχέσεων, πως λειτουργούν και σε ποια πεδία τείνουν να έχουν εφαρμογή. Επίσης γίνεται λόγος για τη λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα και συγκεκριμένα στην εφαρμογή και εξέλιξη των Δημοσίων Σχέσεων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μετά από προσωπική εμπειρική έρευνα στους Δήμους Καρδίτσας και Λάρισας της Περιφέρειας, παραθέτονται στο παράρτημα της εργασίας οι κύριες δραστηριότητες των παραπάνω Δήμων στα πλαίσια των Δημοσίων Σχέσεων. Στο Δημόσιο Τομέα οι Δημόσιες Σχέσεις ασχολούνται με την κρατική δραστηριότητα, δηλαδή την πολιτική έρευνα, τη διαμόρφωση της πολιτικής και την εκτέλεσή της. Για τους ασχολούμενους με τις Δημόσιες Σχέσεις στο Κράτος και στους Οργανισμούς του, η γνώση τους δεν είναι απλά επιθυμητή αλλά απαραίτητο μεθοδολογικό εργαλείο για να επιτελέσουν αποτελεσματικά το έργο που τους έχει ανατεθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.