Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Αποστολίδου, Παρθένα

Στο χώρο της πληροφορικής οι βιβλιοθήκες προγραμμάτων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κόσμου της Τεχνολογίας Λογισμικού (Software Engineering). Οι βιβλιοθήκες "αντικειμένων" (objects) είναι μέρος των αντικειμενοστραφών προγραμματιστικών προσπαθειών. Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των Πολυμέσων, υπάρχουν βιβλιοθήκες εικόνων, ήχου και ψηφιακού βίντεο. Μπορούμε ακόμα να λάβουμε υπόψη μας τις βιβλιοθήκες, όταν αναφερόμαστε σε συλλογές που είναι υποθηκευμένες σε βάσεις δεδομένων, βάσεις γνώσεως, βάσεις κειμένων ή στον Παγκόσμιο Ιστό. Την ίδια ώρα, ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό του προϋπολογισμού των παραδοσιακών βιβλιοθηκών αφιερώνεται σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, είτε αυτές είναι CD-ROMs, οnline κατάλογοι κοινής πρόσβασης ή οnline βάσεις δεδομένων. Αυτή η τάση θα συνεχιστεί, όσο το κόστος της ψηφιακής αποθήκευσης μειώνεται και όσο οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνονται ολοένα και πιο χρήσιμες, πραγματοποιήσιμες, διαθέσιμες και εύχρηστες. Αυτοί είναι μερικοί μόνο από τους λόγους, για τους οποίους η κοινωνία προετοιμάζεται για να αναλάβει την τεράστια πρόκληση μίας Παγκόσμιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ψηφιακές βιβλιοθήκες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.