Επισκόπηση στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την μεγιστοποίηση της απόδοσης προϊόντων και υπηρεσιών στο τραπεζικό σύστημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Επισκόπηση στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την μεγιστοποίηση της απόδοσης προϊόντων και υπηρεσιών στο τραπεζικό σύστημα

Ζωγράφου, Αναστασία

Η μελέτη επικεντρώνεται στην εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στο τραπεζικό κλάδο και στη μεγιστοποίηση της απόδοσης τους προς τις τράπεζες και προς τους καταναλωτές. Με τον όρο “μεγιστοποίηση της απόδοσης τους” η μελέτη αυτή αναφέρεται στη μείωση του κόστους παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών προς τις τράπεζες, στη βελτιστοποίηση των τραπεζικών τους διεργασιών και στην βελτιστοποίηση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες. Έτσι, η μελέτη χωρίζεται σε δύο τμήματα: Το πρώτο τμήμα επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση της απόδοσης προϊόντων και υπηρεσιών προς τις τράπεζες με την χρήση νέων τεχνολογιών. Αντίστοιχα, το δεύτερο τμήμα της μελέτης επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση της απόδοσης προϊόντων και υπηρεσιών βάση νέων τεχνολογιών προς τους πελάτες των τραπεζών (καταναλωτές). Αρχικά, γίνεται αναφορά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και περιγράφεται η ιστορία του, από τα πρώτα χρόνια ύπαρξης του μέχρι και τις σύγχρονες τεχνολογίες με τις οποίες λειτουργεί σήμερα. Παρουσιάζονται οι μεταβολές στις τράπεζες με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας, την διαχρονική εξέλιξη των τραπεζικών συναλλαγών και την χρήση της πληροφορικής. Στη συνέχεια αναφέρονται και αναλύονται διάφορα παραδοσιακά και μοντέρνα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν οι τράπεζες για να καλύψουν από την μία πλευρά τις δικές τους ανάγκες και από την άλλη πλευρά τις ανάγκες των πελατών τους. Γίνεται μία εισαγωγή στην έννοια της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), των υπηρεσιών που προσφέρει στους σύγχρονους καταναλωτές και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, αντίστοιχα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.