Παράγοντες που προσδιορίζουν το μέγεθος των μισθών στη σύγχρονη οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παράγοντες που προσδιορίζουν το μέγεθος των μισθών στη σύγχρονη οικονομία

Κωστάκη, Φωτεινή

Το ύψος του μισθού εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και την ειδικότητα με την οποία πραγματικά απασχολείται ο εργαζόμενος .Τα γενικά κατώτερα όρια μισθών και ημερομισθίων καθορίζονται με τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ,που ισχύουν για τους μισθωτούς όλης της χώρας ανεξάρτητα από ειδικότητα .Οι αποδοχές ενός εργαζομένου δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση από τα όρια που καθoρίζουν οι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε .Για ειδικότερους κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων ή και για τους εργαζόμενους επιμέρους επιχειρήσεων είναι δυνατόν να συναφθούν μεταξύ των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των οργανώσεων των εργοδοτών κλαδικές ,ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή να υπάρξουν διαιτητικές αποφάσεις .Οι μισθοί και τα ημερομίσθια που καθορίζονται με τις συμβάσεις αυτές μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι ,αλλά ποτέ κατώτερη από αυτούς της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης .

Thesis
NonPeerReviewed

Μισθοί και ημερομίσθια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.