Πρόταση ανάπτυξης της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) = Development proposal of education and life-long learning via programs of NSDP(National Strategic Development Plan)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Πρόταση ανάπτυξης της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) = Development proposal of education and life-long learning via programs of NSDP(National Strategic Development Plan)

Ουζγουρίδου, Αντωνία

H εργασία αναφέρεται στο περιεχόμενο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς δηλαδή του ΕΣΠΑ. Επίσης θα ασχοληθεί με την αναπτυξιακή του προσπάθεια καθώς και το στρατηγικό του στόχο αλλά και τους γενικούς στόχους του προγράμματος. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν εκτενέστερα τα επιχειρησιακά προγράμματά του. Συγκεκριμένα θα αναφερθεί στο χωρισμό αυτών των προγραμμάτων σε τρεις κατηγορίες. Κάθε κατηγορία θα εξετάσει λεπτομερώς τους κλάδους στους οποίους ανήκει η κάθε μία από αυτές και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που περιμένει ο κάθε κλάδος ξεχωριστά. Στο δεύτερο μέρος εργασίας θα ασχοληθούμε και θα αναλύσουμε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα αυτό της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης. Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε τις ενέργειες που γίνονται πάνω σε αυτόν τον τομέα, την περιφερειακή του διάσταση, την διαδικασία σχεδιασμού του αλλά και την αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαχείρισή του. Επίσης θα πληροφορηθούμε σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας, τους στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό καθώς και με την αναπτυξιακή στρατηγική που ακολουθεί, τους τομείς που εφαρμόζεται και τους αρμόδιους φορείς για τη χρηματοδότηση αυτού του επιχειρησιακού προγράμματος. Ακόμα θα ασχοληθούμε με τις κατηγορίες παρέμβασης, τους άξονες προτεραιότητας στους οποίους χωρίζεται όπως και στα αναμενόμενα αποτελέσματα που περιμένουμε να πετύχουμε. Στο τέλος θα αναλυθεί η ισότητα των φύλων, των ίσων ευκαιριών πρόσβασης για όλους , για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και για άτομα με αναπηρία.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικός προγραμματισμός
Προγραμματισμός δράσης
Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.