Σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD/CAM)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD/CAM)

Κάραβος, Σωκράτης

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών ακολουθούμενη από εκρηκτική ανάπτυξη της δημιουργίας λογισμικού για μηχανικούς δημιούργησε νέες προϋποθέσεις τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή. Η εργασία του μηχανικού απλουστεύθηκε και βοηθήθηκε σοβαρά. Βεβαίως η νέα τεχνολογία δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει τις βάσεις στις οποίες πρέπει αυτός να στηρίζεται. Η γνώση του αντικειμένου είναι απαραίτητη ακόμα και αν χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή σαν βοηθητικό σχεδιαστικό εργαλείο. Η γνώση αυτή μας δίνει την δυνατότητα να κατανοούμε τα αποτελέσματα και να κάνουμε εκείνες τις αλλαγές που είναι απαραίτητες ώστε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που κατά κανόνα παρουσιάζονται.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
AutoCAD

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.