Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης Δήμου Κ. Νευροκοπίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης Δήμου Κ. Νευροκοπίου

Παπαδοπούλου, Μαρία

Το επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης του δήμου Κ. Νευροκοπίου έχει ως θέμα ουσιαστικά ότι αφορά τον δήμο, ότι τον κάνει ξεχωριστό και ότι έχει την δυνατότητα να ανάπτυχθεί σε αυτόν. Με λίγα λόγια παρουσιάζει αναλυτικά τον δήμο Κ.Νευροκοπίου, τους τομείς της οικονομίας του ως προς το πώς ήταν ( τα περασμένα έτη, πως είναι τώρα και πως θα αναπτυχθεί στο μέλλον. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει αναλυτικά την ανάπτυξη του δήμου Νευρικοπίου, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η ανάπτυξη αυτή, ποίους τομείς θα επηρεάσει, αλλά και το αποτέλεσμα που θα έχει σε κάθε ένα τομέα ξεχωριστά. Επίσης μέσω της εργασίας αυτής θα αναδειχτούν οι δυνατότητες που έχει ο δήμος για εξέλιξη, ανάπτυξη και επενδύσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.