Προετοιμασία αυτοκίνητου για Κ.Τ.Ε.Ο. Καρτα ελέγχου καυσαερίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Προετοιμασία αυτοκίνητου για Κ.Τ.Ε.Ο. Καρτα ελέγχου καυσαερίων

Σκούρα, Βούλα

Το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων και της ρύπανσης του περιβάλλοντος, που κατ' εξοχή οφείλονται στην αλματώδη αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων, είναι σημαν¬τικό για την χώρα μας. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλη¬μάτων, τα οποία έχουν τεράστιες κοινωνι¬κές διαστάσεις, δημιούργησε τα ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην ασφαλή διακίνηση ανθρώπων και αγαθών καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοκίνητα - Μόλυνση
Καύσιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.