Φυσικό αέριο – οικιακές & βιομηχανικές εφαρμογές = natural gas - household and industrial applications

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Φυσικό αέριο – οικιακές & βιομηχανικές εφαρμογές = natural gas - household and industrial applications

Τούμπα, Δήμητρα

Το φυσικό αέριο αποτελεί πλέον βασική δομική παράμετρο στο ενεργειακό σύστημα της χώρας μας που επιφέρει ριζικές αλλαγές και σημαντικά οφέλη σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Ο βιομηχανικός κλάδος είναι εκείνος, στον οποίο η εισαγωγή του Φ.Α οδηγεί στις περισσότερες περιπτώσεις σε ριζική ενεργειακή αναδιάρθρωση. Τα οφέλη της ελληνικής βιομηχανίας προέρχονται τόσο από τη χρήση του Φ.Α ως βασικού καυσίμου όσο και από τη διεύρυνση της βιομηχανικής δραστηριότητας για την παραγωγή και στήριξη της υποδομής του έργου του φυσικού αερίου. Ιδιαίτερη οικονομική σημασία έχουν επίσης τα οφέλη από την πραγματοποίηση εξαγωγών στη χώρα-προμηθευτή σε αντιστάθμιση ταυ κόστους προμήθειας του αερίου (αντισταθμιστικά οφέλη). Η χρήση του Φ.Α ως βασικού καυσίμου, που θα αντικαταστήσει τα υπάρχοντα καύσιμα, αναμένεται να έχει τα εξής πλεονεκτήματα : • Μείωση του ενεργειακού κόστους (χαμηλότερη τιμή καυσίμου στην ίδια θερμιδική βάση, υψηλότερη θερμική απόδοση κατά την καύση) •Μείωση λειτουργικών εξόδων (μεταφοράς, αποθήκευσης, προθέρμανσης του καυσίμου), καθώς και μείωση της ανάγκης συντήρησης συσκευών χρησιμοποίησης Φ.Α •Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και δυνατότητα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - ατμού σε μονάδες καύσης αερίου υψηλού βαθμού απόδοσης και χαμηλότερου κόστους •Καθαρότερη περιβαλλοντικά καύση και αποφυγή δαπανηρών επενδύσεων για περιβαλλοντικό εξοπλισμό •Παραγωγή ποιοτικά αναβαθμισμένων προϊόντων στις βιομηχανίες εκείνες όπου η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου καυσίμου έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα του τελικού προϊόντος (κεραμοποιίες, υαλουργίες, κλπ).

Thesis
NonPeerReviewed

Βιοτεχνολογία - Τεχνικές
Βιοκαύσιμα
Φυσικό αέριο, αγωγοί του

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.