Ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος στον κλάδο των εκδόσεων = Analysis of the business environment in the publications sector

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος στον κλάδο των εκδόσεων = Analysis of the business environment in the publications sector

Τριανταφύλλου, Ελένη

Ο σκοπός της φύσης του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι η κατανόηση και ανάπτυξη των ευκαιριών (opportunities) καθώς επίσης και η κατανόηση και προσπάθεια περιορισμού – περιθωριοποίησης των απειλών (threats) που δημιουργούνται στην επιχείρηση από τις υ-πάρχουσες – μελλοντικές συνθήκες του περιβάλλοντος. Το πιο σωστό είναι να λαμβάνονται υπόψη και οι δύο αναλύσεις, τόσο του εξωτερικού όσο και αυτή του εσωτερικού περι-βάλλοντος, για τη διαμόρφωση σωστών εναλλακτικών στρατηγικών. Εκείνο που είναι το πιο σημαντικό στην αξιολόγηση των στρατηγικών ικανοτήτων της επιχείρησης είναι η κα-τανόηση των διάφορων λειτουργιών που δημιουργούν αξία και η σύνδεση μεταξύ τους καθώς επίσης και η σχετική σύγκριση τους με τον ανταγωνισμό. Ο εκδοτικός οίκος από την άλλη μεριά πρέπει να αναπτύσσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται αλλά και να προ-σπαθεί να περιορίσει τις απειλές που πρόκειται να δημιουργηθούν από κάποιες συνθήκες του περιβάλλοντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκδοτικοί οίκοι - Οργάνωση και διοίκηση
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.