Διαδικτυακό μάρκετινγκ και ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διαδικτυακό μάρκετινγκ και ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα

Σταύρου, Γεώργιος

Η εργασία έχει ως κύριο σκοπό την ανάλυση του διαδικτυακού μάρκετινγκ και των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών μοντέλων. Θα ασχοληθούμε γενικότερα με το διαδίκτυο, θα αναλύσουμε την έννοια του διαδικτυακού – ηλεκτρονικού εμπορίου και πως αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των επιχειρήσεων, τις στρατηγικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις στο διαδίκτυο. Επίσης αναλύσαμε με λεπτομέρεια το διαδικτυακό μάρκετινγκ, την χρησιμότητά του, τις διαφορές του από το παραδοσιακό αλλά και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, οι ηλεκτρονικές φόρμες, οι γραμμωτοί κώδικες, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, η διαχείριση ροής εργασίας, οι τεχνολογίες μάρκετινγκ βάσει δεδομένων (Database Marketing), τα συστήματα διαχείρισης πελατών, τα γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS), τα πολυμέσα, οι έξυπνες κάρτες και τα προγράμματα πιστότητας και ασφάλειας. Θα ασχοληθούμε με τα ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα και αναλυτικότερα με τις κατηγοριοποιήσεις δύο σπουδαίων ερευνητών του Timmers και του Rappa αντίστοιχα. Ο Timmers κατανέμει τα επιχειρηματικά μοντέλα στα εξής: Ηλεκτρονικά Καταστήματα, Ηλεκτρονικές Προμήθειες, Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες, Ηλεκτρονικά Εμπορικά Κέντρα Ηλεκτρονικές Αγορές Τρίτου, Εικονικές Κοινότητες, Παροχείς Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Ολοκληρωτές Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Συνεργατικές Πλατφόρμες, Μεσάζοντες Πληροφοριών, Εμπιστοσύνης και Λοιπών Υπηρεσιών. Ενώ ο Rappa στα εξής επιχειρηματικά Μοντέλα: Μεσίτη, Διαφήμισης, Ενδιάμεσων Πληροφοριοδοτών, Εμπόρων, Άμεσων Κατασκευαστών, Συνεργασιών, Κοινότητας, Συνδρομής και Χρησιμότητας – Υβριδικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Επιχειρηματικά μοντέλα
Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.