Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Φωτισμός σηραγγών

Κολάκης, Κωνσταντίνος
Τζάμπος, Ευάγγελος
Τζάμπου, Θωμαή

Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι ένα ειδικό θέμα μελέτης που αφορά τον φωτισμό οδικών σηράγγων κάνοντας χρήση του λογισμικού ADELINE, όπως και ειδικών προγραμμάτων για φωτισμό σηράγγων, το DPTunnel και το TULIP (TUnnel LIghting Program). Στο κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στα έργα που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στα έργα που έχουν ήδη κατασκευαστεί και παραδίδονται σε κυκλοφορία καθώς και στα έργα που δημοπρατούνται. Παρουσιάζεται επίσης η γενική κατάταξη της Ελλάδας σε μήκος σηράγγων παγκόσμια. Στο κεφάλαιο 3 αναφέρονται τα βασικά φωτοτεχνικά μεγέθη, η λειτουργία του ανθρώπινου ματιού και οι αντιδράσεις που αυτό έχει σε σχέση με το φωτισμό. Στο κεφάλαιο 4 αναλύονται οι βασικές αρχές που πρέπει να λάβουμε υπόψη προκειμένου να έχουμε καλό φωτισμό και οικονομική λειτουργία. Στο κεφάλαιο 5 γίνεται περιγραφή των διαφόρων συστημάτων φωτισμού που υπάρχουν και δίνονται τα πλεονέκτημα ,τα μειονεκτήματα και η χρήση του καθενός.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Σήραγγες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.