Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σύγχρονες κοινωνίες: αναφορά στην ελληνική πραγματικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σύγχρονες κοινωνίες: αναφορά στην ελληνική πραγματικότητα

Κατσούλα, Αθανασία

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα δικαιώματα που πρέπει να έχει ο άνθρωπος « όπου γης» με μόνη την ιδιότητα του ανθρώπου, ανεξάρτητα δηλαδή από εθνότητα, φυλή, γλώσσα, θρήσκευμα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να τον χωρίζει από τους άλλους ανθρώπους. Θα δούμε πως τέτοια δικαιώματα, όπως τα καθορίζει η Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου που έγινε στο Παρίσι το 1948, είναι: η προστασία της ζωής, της ελευθερίας και της ασφάλειας. Η ισότητα απέναντι στο νόμο, η προστασία της προσωπικότητας του ατόμου, η ελευθερία της εθνικής συνείδησης κ.α. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο θέμα της προστασίας των Δικαιωμάτων των Εθνικών Μειονοτήτων, καθήκον που ανέλαβε το 1998 το Συμβούλιο της Ευρώπης με την έναρξη ισχύος μιας Σύμβασης Πλαισίου. Μιας σύμβασης που περιλαμβάνει αρχές όπως η παιδεία, η ισότητα, η γλώσσα, η θρησκεία κ.α., που μολονότι είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα και μπορούν να ερμηνευθούν αόριστα, ανάλογα με τα συμφέροντα κάθε χώρας, με τη θέσπιση ενός μηχανισμού παρακολούθησης, μπορεί να υπερκερασθεί ο παραπάνω κίνδυνος. Θα μελετήσουμε τη σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης, τα μέτρα που διατυπώνονται στη σύμβαση, αλλά και το κατά πόσο η Συμβουλευτική Επιτροπή και η Επιτροπή των Υπουργών, μπορούν να διεκπεραιώσουν καλά τα καθήκοντά τους. Το σίγουρο πάντως είναι ότι, αν και η σύμβαση αυτή έχει πολλές αδυναμίες, θα δούμε πως μπορεί να γίνει αποτελεσματικό εργαλείο για την προστασία των μειονοτήτων. Προχωρώντας στο τρίτο κεφάλαιο και μέσα από μια έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ελσίνκι για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα του να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνεχίζουν να υφίστανται, εντοπίζοντάς τα αυτή τη φορά στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς οργανισμοί
Ανθρώπινα δικαιώματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.